A DNS titka 2 – INFORMATIKA

A DNS tökéletes bizonyítéka az intelligens tervezettségnek. A DNS szál genom információjának csak kb 30%-t ismerték eddig. Az orosz kutatók meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi szerepét. Ezen kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak!

A DNS INFORMATIKAI ÉS BIOFOTON KOMMUNIKÁCIÓS SZEREPE

Az emberi DNS, csupán kb. 30%-át használja fehérje előállításra. Csupán e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A fennmaradt kb. 70%, ballaszt-anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ez nagyon nagy tévedés!

A genom eddig ismert kb. 30%-a tartalmazza a biológiai felépítésünket, szem, haj színe, ujjlenyomat, testalkat, a külöNböző szervi funkciókra specializált szerv-sejtek felépítésének információit.

A legújabb kutatások felfedték a fennmaradó 70% tartalmát.

DNS INFORMATIKAA szerv-sejtek felépítéséhez szükség van egy összeszerelési logikára, hogy sejtben lévő fehérje alkatrészek hogyan legyenek összeszerelve.
Minden egyes sejtünknek van légzőszerve, emésztőrendszere, elváltozásokat helyreállító immunrendszere, és a funkcióját kifejtő rendszere. Ezek mind kódolva vannak a genomban.

A sejt működési mechanizmusa is kódolva van. Ahogyan az adott szervi funkcióját ellátja, az egy megtervezett és a genomban kódolt program szerint működik. Aztán a szervsejtek összehangolt együttműködése is egy program szerint működik, ami szintén kódolva van.

A DNS szál mentén elhelyezkedő szerves bázisok hármasával csoportosítva alkotják az ún. kodonokat, amelyek jól meghatározott biokémiai utasításokat jelentenek. Mivel 4 különböző bázisunk van, ezek lehetséges kombinációjának száma 3 helyre 444, azaz 64. Vagyis 64 különböző kodon lehetséges. Mint egy 64 bites számítógép.
Ezzel a kódolással van megírva a sejteket felépítő fehérje alkatrészek formája, összeszerelési logikája, és működési rendje.

DNS GEOMETRIAAz orosz kutatók felfedezték, hogy a DNS szál speciális geometriai formában tekeredik fel, és antennaként is működik. Veszi az agy által kibocsájtott elektromágneses jeleket, amelyeket biofotonoknak neveztek. Az agyunk így irányítja a homeosztázisunk fenntartását. A vegetatív idegrendszer nem végez irányítási funkciót, hanem a belső folyamatokról ad visszajelzést az agynak. Mint az autóban az olajnyomás visszajelző rendszer. A vegetatív idegrendszer visszajelzései alapján az agyunk irányítja a szervrendszereket, a biofoton elektromágneses impulzusokkal. A sejtek önmaguk is kibocsájtanak ilyen biofotonokat, így kommunikálva egymással, az összehangolt együttműködés megvalósításához.

 

Tehát különböző frekvenciákon, különböző hullámformákon megnyilvánuló elektromágneses kommunikációval rendelkezik a biológiai testünk.

Egy ilyen bonyolult rendszer van leprogramozva a genomban.
Senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy ilyen specifikus, és bonyolult biológiai rendszer, véletlenszerű evolóció eredménye.
Mindinkább arra utal, hogy egy magasabb intelligencia által precízen megtervezett rendszer.

DNS INFORMATIKA

A kvantum fizikusok bebizonyították, hogy a megfigyelésünk, avagy a koncentrációnk, kvantum szinten befolyásolja az anyagot, az elektronokat.
A mai orosz pszichofizikusok magnetoenkefalográf műszerekkel bizonyítani tudják, hogy minden egyes gondolatunk hatására, kisugároz egy elektromágneses impulzust, amelynek amplitúdója, erőssége függ az érzelmi töltöttség erősségétől. Mind negatív, mind pozitív érzelem esetén.
Az egyes szavak értelmének megfelelő frekvenciájú, és hullámformájú elektromágneses impulzusokat generál az agyunk.

Ezeket a gondolataink által kibocsájtott impulzusokat a DNS mint antennák fogják, és ez befolyásolja a sejt működését és a DNS aktivitásokat, és magát a DNS-t is.
Gyakorlatilag koncentrált gondolatokkal, vagy elképzelésekkel, befolyásoljuk a szerveink működését, és a DNS aktivitásokat.

Így nyilvánul meg a tudat teremtő ereje.
Koncentrált gondolatokkal, pontosabban elképzelésekkel programozhatók a gének.

Az ember INFORMÁCIÓ + ENERGIA = ANYAG térszerkezetének megismerése elemi fontosságú a 21. században felgyorsuló forradalmi pszicho-fizikai tudományos felismerésekben, ami a tiszta tudatossághoz vezet.

A DNS-t a szavak befolyásolják

DNS INFORMATIKAA legutóbbi orosz kutatások, magyarázatul szolgálnak olyan jelenségekre mint az intuíció, tisztánlátás, csodás spontán gyógyulások, öngyógyítások, stb.

Grazyna Fosar és Franz Bludorf rámutat arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják és újra-programozhatják.

Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni, biológiai génsebészeti eljárások nélkül.

A genetikai sebészetnek méltó konkurenciája jelent meg tehát!

 

GYÓGYÍTÓ SZAVAK

Ennek megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál.
Vagyis egyféle Internet. Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelvek szabályai szerint működik. Ily módon, összehasonlították a nyelvtani szabályokat (a szavak és mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása) és az alapvető nyelvtani szabályokat. Ily módon felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira, az emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek. Más szóval, az emberi nyelvek, nem véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.

DNS INFORMATIKAPiotr Gariaev, orosz biofizikus és biológus és kollegái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is, vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre. Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák,  holografikus számítógépekként működnek, a DNS belsejében létrehozott endogén biofoton sugárzás hatására! Vagyis sikerült nekik, bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai információt befolyásoló biofoton elektromágneses sugár segítségével.

A DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához, melyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges.

Mindezt kísérletileg is bizonyították!
Az élő DNS (a szövetekben, nem pedig “in vitro”), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett elektromágneses impulzusokra ha megfelelő frekvenciát, avagy megfelelő szavakat, képzeletet használunk.

Ezzel tudományosan magyarázható a szuggesztió, az autogén tréning, a hipnózis, az önhipnózis, a modern orosz információs terápiák, pszí sebészet és a pozitív gondolkodás erős hatása, a szervezetünk minden egyes sejtjére.

DNS INFORMATIKATehát természetes és normális az, hogy a DNS reagál a nyelvezetre. Mialatt a nyugati kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, melyek lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását elektromágneses impulzusokkal, és ennek megfelelő fény impulzusokkal, frekvenciákkal, az adott szervsejtek működésének kijavításáért, és a genetikai bántalmak kijavításáért.  Ilyen eszköz a 8D-NLS  LRIS műszer is, amelyet Vladimir Igorevich Nesterov, az Academy of Medical and Technical Sciences akadémikus pszicho-fizikus professzora több évtizede fejleszt, klinikai tesztelések mellett.

Gariaev tudósainak csoportjának sikerült bebizonyítani, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók, a röntgensugarak által károsított kromoszómák. Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az egyik DNS-ből és ezt továbbították egy másiknak, ily módon sikerült átprogramozniuk ennek sejtjeit, egy másik genommá.

Ily módon átalakítottak béka embriókat szalamandra embriókká, csupán a megfelelő információs modell átadásával! Ily módon, az egész információ átadódott, semmilyen mellékhatás nélkül, amilyenek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak.

Ez nyilvánvaló módon az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, a bizonyos módon barbárnak számító molekuláris sebészeti beavatkozási technikák alkalmazása helyett.
Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak alkáli részlegének (az egész kb. 10%-nak) tulajdonítanak.

DNS INFORMATIKAA DNS információkat vonz a makrokozmoszból, átadva azokat tudatunknak. Olyan, mint egy sokrétű rezonátor, mint egy több különböző állomást fogó rádió-készülék, a kibocsátó frekvenciájának függvényében. Ez a hiper-kommunikációs folyamat, rendkívül hatékony egy mély relaxációs állapotban.
A stressz, gondok vagy egy hiper-aktiv mentál megnehezíti ezt a folyamatot és a kapott információk elferdülnek vagy haszontalanná válnak.

A természet évmilliók óta használja ezeket a hiperkommunikációkat. A modern ember csupán egy kis részét ismeri ennek, intuíció néven. Íme egy természetből vett példa erre: egy hangyaboly esetében, ha a királynőt eltávolítják a kolóniától, a hangyák folytatják a boly építését, az eredeti tervnek megfelelően. Azonban, ha a királynőt megölik, az egész kolónia tevékenysége félbe marad. Egyetlen hangya sem tudja, mit kell tennie. Úgy tűnik, hogy a királynő a csoport- tudat által, közvetíti a boly tagjainak, mit és hogyan kell tenniük, a hangyák meg vakon hallgatnak rá, mintha saját tudattal nem rendelkeznének.

DNS INFORMATIKA BIOFOTONA spirituális és ezoterikus mesterek, már évezredekkel ezelőtt tudták azt, hogy az emberi test beszéddel: szóval és gondolattal programozható. Most tudományosan is megmagyarázták és bebizonyították ezt. Természetesen, a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal. Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók már 3 évtizede olyan berendezéseken dolgoznak, amely biztosítja a diszfunkciók helyreállítását, megfelelő frekvenciák használatával.

A QMR BioScan NLS (Non Linear System) rendszere is alkalmazza ezen eljárásokat. A biofoton kezelés során, a fejhallgatószerű antennán kibocsájtott elektromágneses impulzusokkal, Hang-, és fény-impulzusokkal, helyreállítja a célzott szervsejtek funkcionalitását.  Analízis módban 4 különböző spektrális elemzéssel térképezi fel a szervezetünk sejtállományainak pillanatnyi biokémiai, energetikai, mikrobiológiai, és bakteriális állapotát, ami alapján precízen célzott, hatásos terápiát lehet összeállítani, ami gyors javulást hozhat.

Az vizsgálatok időpont előjegyzése online booking rendszeren keresztül történik, az ütközések elkerülése végett. Bővebb információ is itt olvasható a vizsgálatról.

Írta Fekete Attila
az alábbi források alapján:
Greg Braden
Dr PHD Bruce Lipton
Dr David Jernigan
Vladimir Igorevich Nesterov
Academic of Academy of Medical and Technical Sciences
dr Magony Edit
Sztelek Gábor Pál

A cikk első része itt kattintva olvasható

 

Leave a Reply